Annelies Zwart ‘Seestück’ , Armando
Annelies Zwart

Therapie en Supervisie

Adres Steltsestraat 53
Postcode 6663 BN Lent
E-mail azwartdamen@gmail.com
Tel 024-3239043

Welkom op de website van Annelies Zwart, therapie en supervisie


U vindt hier informatie over de therapie, de therapeute en de praktijk.
De psychosociale therapie kan bestaan uit individuele gesprekken of gesprekken met partner of gezin.

Ook vindt u hier informatie over supervisie. Wanneer u vragen heeft over deze website of meer wilt weten over de therapie,
neem dan gerust contact op, telefonisch of per e-mail

Waarom therapie

De therapeute

Werkwijze

De praktijk

Supervisie

Accreditatie en vergoeding

De therapeute


Annelies Zwart (1959) is als psycho-sociaal therapeute en supervisor opgeleid door het Kempler Instituut Nederland. Daarna volgde ze de opleiding voor systeemtherapie bij het ISP (Instituut voor Systemische Psychotherapie). Naast het werk in haar eigen praktijk werkt ze als gezins-en relatietherapeute in een algemeen ziekenhuis. Ze is lid van de N.V.R.G (Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezin), het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en de N.V.P.A (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen). Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden een (groot)deel van de kosten. Kenmerkend is dat ze haar kennis combineert met een toegankelijke, persoonlijke houding.

Kempler instituut Instituut voor Systemische Psychotherapie

 Kempler instituut  Instituut voor Systemische Psychotherapie
Annelies Zwart

Waarom therapie?


Therapie volgen is meestal niet iets wat men makkelijk gaat doen. Ook al is de wens of noodzaak er. Om u enig inzicht te geven in wat therapie kan inhouden en mogelijke drempelvrees weg te nemen, zijn hier wat voorbeelden:

Vaak zijn er lichamelijke klachten waar niet direct een oorzaak voor te vinden is. Hoofdpijn, rug- en nekklachten en hartkloppingen bijvoorbeeld. De therapie helpt u inzicht te krijgen in het verband tussen deze klachten en uw persoonlijke omstandigheden. Daarna zal gezocht worden naar mogelijke manieren om de klachten te verminderen.

Angst, onzekerheid en neerslachtigheid kunnen u belemmeren in het dagelijks leven. Vaak is het onduidelijk wat de oorzaken van deze gevoelens zijn. In de gesprekken wordt achterhaald wat u zo angstig, onzeker of neerslachtig maakt. Er wordt gekeken hoe u deze gevoelens kunt verminderen en meer zelfvertrouwen kunt ontwikkelen. En hoe u vervolgens meer van het leven kunt gaan genieten.

Slecht slapen, snel geïrriteerd zijn, aanhoudende vermoeidheid; allemaal klachten die te maken kunnen hebben met teveel stress. Uw werk wordt vaak als boosdoener gezien, maar ook persoonlijke factoren spelen een grote rol. Het voorkomen van overspannenheid of burnout is het eerste doel in de gesprekken. U krijgt hulp in het vergroten van uw mogelijkheden om op een effectieve manier met werkdruk en stress om te gaan. Leren voor uw eigen belangen op te komen is hier een wezenlijk onderdeel van.

Moeilijkheden in een relatie komt iedereen wel eens tegen. Flinke ruzies kunnen het gevolg zijn, maar de problemen kunnen zich ook uiten in het vermijden van werkelijk contact. Soms lukt het gewoonweg niet meer om dingen met elkaar uit te praten. Of het nu gaat om de relatie met uw partner, met uw vader, moeder of kinderen, of om de relaties met uw vrienden. Samen met de therapeut zoekt u naar de achterliggende factoren van de relatieproblemen, en naar wegen om de onderlinge communicatie te verbeteren.

De praktijk


U bent welkom in de praktijk op het volgende adres:

Steltsestraat 53
6663 BN Lent (gemeente Nijmegen)

Annelies Zwart

De werkwijze


Therapie is bedoeld om een positieve verandering in uw voelen, denken en doen op gang te brengen. Een gelukkiger leven leiden is het uiteindelijke doel. De therapiegesprekken zullen zo praktisch mogelijk gehouden worden. Geen zweverige taal maar heldere gesprekken over uw dagelijkse leven, waarbij het soms nodig zal zijn om te praten over gebeurtenissen uit het verleden. Zo mogelijk zullen mensen uit uw omgeving bij de therapie betrokken worden. Vaak zullen gerichte oefeningen voor thuis deel uitmaken van de behandeling.

In de regel wordt de therapie in de praktijk in Lent gegeven. In overleg is het ook mogelijk de gesprekken bij u thuis te voeren.

Het aantal gesprekken is afhankelijk van uw eigen behoeften en van de aard van uw problemen.

Supervisie


Soms kan het goed zijn om iemand mee te laten denken hoe u anders kunt functioneren binnen uw werk of opleiding. Om de samenwerking te verbeteren, de communicatie te bevorderen of om meer resultaat en bevrediging te bereiken. De supervisor helpt u het beste uit uw mogelijkheden en omstandigheden te halen, zodat u met meer plezier kunt werken of leren binnen uw functie.

In overleg is het vaak mogelijk dat uw werkgever een deel van de supervisiekosten op zich neemt.

Voorbeelden:
Hoe kan ik beter met mijn baas overleggen. Ze begrijpt mij nu helemaal niet en ik zie er tegen op om haar tegen te komen op het werk.

Wat kan ik doen om meer contact met mijn collega's te krijgen? Het is net of ik er nu niet bij hoor en alles anders doe.

Ik kom iedere avond uitgeput thuis. Maar het werk moet af anders loopt alles mis. Ik weet niet hoe ik dit anders moet organiseren.

Ik doe nu wel die studie, maar is dit wat ik wil? Iedereen zegt dat het goed voor me is, maar ikzelf begin steeds meer te twijfelen of ik met deze studie wel kan bereiken wat ik wil.


Accreditatie


De therapie wordt vergoed door een groot aantal ziektekostenverzekeraars, zeker als u aanvullend bent verzekerd. Bij eventuele vragen kunt u vermelden dat de therapeut is aangesloten bij twee beroepsverenigingen (NVPA en NVRG) en het Register voor Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Het NVPA (Nederlandse Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen) en het NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) accrediteren hun leden door (verplichte) jaarlijkse bij- en nascholing en supervisie. Beide verenigingen stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de therapie en de competenties van de therapeuten.

Het register en beide beroepsverenigingen voorzien daarnaast in een klachtenregeling. U kunt daarop een beroep doen in geval van een onoplosbaar geschil met uw therapeut.

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg Nederlandse Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen
Nederlandse Vereniging van
Relatie en Gezin 
Register Beroepsbeoefenaren
Complementaire Zorg
Nederlandse Verbond voor Psychologen,
Psychotherapeuten en Agogen